شرمنده ایم قرآن !

قرآن من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که ،هروقت در کوچه مان اوازت بلند میشود همه از هم  میپرسند : چه کس مرده است؟ چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا تورا برای مردگان نازل کرده  است ......قرآن ! من  شرمنده توام اگر ترا از یک نسخه عملی یک  افسانه موزه نشین مبدل کرده ام یکی ذوق میکند که ترا برروی برنج نوشته ؛ یکی ذوق  میکند ترا فرش کرده ؛یکی ذوق میکند که تورا با طلانوشته ؛یکی به خود میبالد که ترا کوچکتربن قطع ممکن نشر کرده و....!آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی کنی....؟

قرآن! من شرمنده  توام اگرحتی آنان که ترا می خوانند وترا میشنوند ؛ آنچنان  به پایت می نشینند که خلایق  به پای موسیقی های روز مره می نشینند. اگر چند آیه از ترا به  یک نفس بخوانند مستمعین فریاد میزنند " احسنت "  گویا مسابقه نفس است......

اگرمن شرمنده توام اگربه یک فستیوال دعوت شده ای  حفظ  کردن تو با شماره صفحه خواندن  تواز آخر به اول یک معرفت است  یا یک رکورد گیری ؟؟؟؟؟ ای کاش آنان  که ترا حفظ  کرده اند تو حفظشان کنی؛تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نکنند. خوشابه حال هرکسی که دلش رحلی است برای تو...آنانکه وقتی تورا می خوانند چنان حظ م کنند ،گویی قرآن همین الان به ایشان نازل شده است .....

آنچه مابا قرآن کرده ایم تنها بخشی از اسلام است  که به صلیب جهان کشیدیم ....!

دکتر علی شریعتی

کاش قدراین نعمت رابدانیم

 

/ 0 نظر / 11 بازدید