دل نوشته

خدایا فلسفه لبخند تو چیست که اینگونه در منطق آن گم شده ام گاهی می اندیشم که خاطره تو شبیه هیچ حسی نیست و اینکه اینقدر صریح تورا به رخ لحظه هایم میکشم بی سابقه است

/ 0 نظر / 15 بازدید