بیانیه :

بسمه تعالی

 

دانش جویان دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1. هتک حرمت به اصحابه پیامبر(ص)

و حمله هوایی به کشور سوریه را محکوم کردند.

 بازهم دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین درحرکتی دیگر با هتک حرمت حرمت مقدسات اسلامی ونبش قبر و تخریب مزار شریف صحابه بزرگوار رسول اکرم (ص) درسوریه عمق کینه  وخباثت  خود وپلیدی وسیاهی فکری واعتقادی شان را نشان دادند.

این عمل زشت وخداناپسندانه فقط  از اتاق فکر آمریکا واسرائیل  می باشد .

وهابیان  با این کارپلید خود قصد ایجاد دشمنی دربین مسلمانان کرده اند . اما نمی دانند که این کار  وحدت وهماهنگی بین مسلمانان شیعه وسنی را به همراه دارد.

ومن الله اتوفیق

/ 0 نظر / 12 بازدید