برنامه بسیج دانش جویی در روز عرفه

بسیج دانش جویی در نظر دارد در  روز عرفه   مراسم دعا خوانی روز عرفه برگزار کرده و  ساعت 11:30 تا بعد از نماز جماعت  ظهر در نماز خانه برادران وخواهران این برنامه برگزارخواهد گردید.

زمان : سه شنبه  23 مهر ماه 

مکان : دانش گاه علمی کاربردی پارس آباد 1

/ 0 نظر / 13 بازدید